Palvelut

  • Tarjoukset urakkakohteista
  • Vanhojen asennusten korjaus- ja muutostyöt
  • ATK ja muiden televerkkojen toteutukset
  • DALI valaistusjärjestelmien asennus ja ohjelmointi
  • Living System järjestelmien asennus ja ohjelmointi
  • Sähkösuunnittelu toteutuksen yhteydessä
  • Kiinteistöjen huolto- ja kunnossapito